Kontakt

Adres: 41-400 Mysowice ul. Stadionowa 2
Telefony: 32/ 22 22 471
Fax: 32/ 22 22 471
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Kornel Makuszyski urodzi si 8 stycznia 1884 w Stryju, a zmar 31 lipca 1953 roku w Zakopanem. Uczszcza do gimnazjum we Lwowie. Ju jako czternastolatek zacz pisa wiersze, ktre recenzowa Leopold Staff. Jako szesnastolatek opublikowa pierwsze wiersze w ?Sowie Polskim", a od roku 1904 by czonkiem redakcji tego pisma i zajmowa si recenzjami teatralnymi. Debiutowa tomikiem wierszy ?Pow gwiazd" (1908)

 Studiowa filologi polska i romask na Uniwersytecie Lwowskim i w Paryu. W roku 1915 zosta przeniesiony wraz z innymi mieszkacami w gb Rosji. Zatrzyma si w Kijowie, gdzie obj funkcj prezesa Zwizku Literatw i Dziennikarzy Polskich oraz kierownikiem literackim kijowskiego Teatru Polskiego.

 Po I wojnie wiatowej w 1918 roku wrci do stolicy w kraju. Tu zosta czonkiem Polskiej Akademii Literatury. Za swoj twrczo zosta te uhonorowany Pastwow Nagrod Literack w 1926 roku za poemat Pie o Ojczynie (1924) i nagrod PAL ?Zoty Wawrzyn".

 Od 1945 roku ycie pisarza zwizane byo z Zakopanem. Zjedna sobie sympati i mio grali. Dowodem tego, jak bardzo go cenili, jest zarejestrowana przed laty rozmowa zakopiaskich dorokarzy zapisana gwar gralsk:
?- Hej, bracie! Cy ty wies, wte to Makusyski? -
Moe jaki minister z Warszawy? -
Eh, co ta minister. Makusyski wiencyj znacy jako syka ministry."

  Powodw do uznania i wdzicznoci byo duo. Z inicjatywy Kornela Makuszyskiego powstao na stokach Gubawki sanatorium dla modziey. Pisarz inicjowa te zbirki pienine na sprzt narciarski dla najbiedniejszych dzieci. ! 1930 roku odbyy si w Zakopanem pierwsze zawody ?O Puchar Kornela Makuszyskiego". Uczestniczyli w nich tacy pniejsi mistrzowie jak Bronisaw Czech i Stanisaw Marusarz.

 W roku 1929 rada miejska przyznaa autorowi ?Szatana z sidmej klasy" tytu Honorowego Obywatela Zakopanego.
  Kornel Makuszyski zmar 31 lipca 1953 roku. Pochowany zosta na Cmentarzu Zasuonych. Cmentarz ten zwany jest w gralskiej gwarze od nazwiska fundatora, Jana Pksy, Pksowym Brzyzkiem.
W dniu pogrzebu, w imieniu grali tak przemawia Adam Pach, ludowy poeta i gawdziarz, wnuk sawnego bajarza Sabay:

?Do gromady honorowych ludzi, co le na Pksowym Brzyzku schodzi Mistrz Kornel Makuszyski, Honorowy Gazda. Godnie se zasuy na tym wiecie. Swoj gwar i swoim pirem umila ludziom ycie. Zapatrzy si na Sabaowe powiedzenie: wyzyn ze siebie smentek, a zycie stanie si milse. Jednako dzi nas zasmuci swojom smierzciom".

 Na dowd niesabncej popularnoci ksiek Kornela Makuszyskiego, modzie skada na jego grobie i obok popiersia pisarza w muzeum, tarcze szkolne. W Zakopanem znajduje si te jego muzeum. Tam rwnie odbywa si turniej bryda jego imienia.
Kornel Makuszyski pozostawi po sobie liczn spucizn. By autorem humoresek i felietonw, zebranych m.in. w ksikach: Rzeczy wesoe (1909), Kartki z kalendarza. Recenzje teatralne zawar w Duszach z papieru (tom 1-2, 1911).

 Niezwykle popularne utwory dla dzieci i modziey, np. Bardzo dziwne bajki (1916), powieci O dwch takich, co ukradli ksiyc (1928, ekranizacja 1962 w reyserii Jana Batorego), Przyjaciel wesoego diaba (1930, ekranizacja w reyserii Jerzego ukaszewicza w 1986 roku) Panna z mokr gow (1933, ekranizacja w reyserii Kazimierza Tarnasa w 1994 roku), Wyprawa pod psem (1936), Awantura o Basi (1937, ekranizacja w reyserii Marii Kaniewskiej w 1959 roku), Szatan z sidmej klasy (1937, ekranizacja w reyserii Marii Kaniewskiej w 1060 roku, w reyserii Kazimierza Tarnasa w 2006 roku), Szalestwa panny Ewy (1957, ekranizacja w reyserii Kazimierza Tarnasa w 1984 roku). Ilustrowane Przygody Kozioka Matoka (cz 1-4, 1933-1934) i Awantury i wybryki maej mapki Fiki Miki (cz 1-2, 1935-1936). Do tej pory liczne wznowienia.


  Powieci o yciu cyganerii artystycznej: Pery i wieprze (1915) oraz Po mlecznej drodze (1917). Wspomnienia Bezgrzeszne lata (1925). Poezje wybrane (1988), Utwory wybrane (1980-1991).
Powieci Kornela Makuszyskiego ciesz si do dzi popularnoci. wiadcz o tym liczne wznowienia i ekranizacje jego utworw.

rdo: http://pl.shvoong.com/books/biography/1649873-kornel-makuszy%C5%84ski/#ixzz1RnMmwxhK

WIZJA SZKOY

Jestemy szko propagujc uniwersalny system wartoci. Podejmujemy wiele dziaa proekologicznych. Realizujemy rnorodne potrzeby uczniw: potrzeb bezpieczestwa, przyjani, uznania, potrzeb poznania i samorealizacji. Proponujemy nowoczesne metody nauczania, dostosowane do potrzeb wspczesnego wiata. Zapewniamy wysoki poziom przekazywanej wiedzy, opiek wykwalifikowanej kadry, dostp do najnowszych zdobyczy techniki, ciekawe i rnorodne zajcia pozalekcyjne. Dbamy o wszechstronny rozwj osobowoci uczniw. Rozwijamy ich zainteresowania, zdolnoci i talenty. Jestemy szko bezpieczn. Chronimy wychowankw przed dziaalnoci grup nieformalnych. Ksztacimy u uczniw samodzielno, tolerancj oraz asertywno. Uczymy odpowiedzialnoci za siebie i innych, godzenia dobra wasnego z dobrem innych, cenienia wolnoci wasnej i wolnoci innych. Motywujemy do dalszego zdobywania wiedzy. Pomagamy uczniom rozumie wiat, ludzi i siebie. Przygotowujemy do penienia rnorodnych rl spoecznych i ycia w zjednoczonej Europie. Nasze dziaania zyskuj akceptacj i wsparcie rodzicw oraz wadz lokalnych. Uczniowie i absolwenci naszej szkoy odnosz sukcesy w rnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. S dobrymi, mdrymi i szczliwymi ludmi. Jestemy dumni z naszych absolwentw.

Więcej artykułów…

  1. Historia Szkoy
  2. Misja szkoy